Quy định mới đối về việc nộp thuế môn bài đối với doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh

Kể từ ngày 01/01/2017, mức thuế môn bài phải đóng được quy định như sau:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016 của Chính Phủ quy định về lệ phí môn bài:

a) Tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư trên 10 tỷ đồng: 3.000.000 đồng/năm;

b) Tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư từ 10 tỷ đồng trở xuống: 2.000.000 đồng/năm;

c) Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác:1.000.000 đồng/năm.

 Như vậy, sang năm 2017 nhiều doanh nghiệp sẽ phải thay đổi mức thuế môn bài phải đóng. Ngoài ra, Văn phòng đại diện – tuy không hoạt động kinh doanh mua bán nhưng vẫn phải kê khai và đóng thuế môn bài với mức thuế là 1.000.000 đồng/ năm.

Theo Bùi Bích Phương – Chuyên viên pháp lý Apolat Legal

Leave a Reply