Thừa nhận chuyển đổi giới tính – Điều luật cụ thể nhưng khó thực hiện

Trong xã hội hiên nay, không thể phủ nhận sự tồn tại không nhỏ của một bộ phận người trong cộng đồng LGBT. Trước đây, khi Bộ luật dân sự 2015 chưa ra đời, việc một người chuyển đổi giới tính sẽ không tránh khỏi sự kỳ thị của xã hội, phần nhiều mọi người vẫn xem điều đó thật khó để có thể chấp nhận được.

Tuy nhiên, với xu thế phát triển của xã hội, cùng với nhữngthay đổi mới trong tư duy, quan điểm về quyền nhân thân bình đẳng giữa mọi người với nhau, điều đó phần nào đã tạo nên những chuyển biến tích cực trong tư tưởng của các nhà làm luật hiện nay.Bộ luật dân sự 2015 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2015 là dẫn chứng cho sự thay đổi đó. Điều 37 đã quy định về việc chuyển đổi giới tính như sau: “Việc chuyển đổi giới tính được thực hiện theo quy định của luật. Cá nhân đã chuyển đổi giới tính có quyền, nghĩa vụ đăng ký thay đổi hộ tịch theo quy định của pháp luật về hộ tịch; có quyền nhân thân phù hợp với giới tính đã được chuyển đổi theo quy định của Bộ luật này và luật khác có liên quan.”

Như vậy, điều luật đã mở ra một lối đi mới cho những người chuyển đổi giới tính, những người trước đây vẫn luôn tự ti, mặc cảm với con người thật của mình. Ngày 01/01/2017, Bộ luật dân sự 2015 sẽ có hiệu lực pháp luật, đồng nghĩa với việc họ chính thức được xã hội công nhận và được hưởng quyền lợi về nhân thân đúng với bản chất giới tính của mình. Đây là một điều luật hoàn toàn mới, chính vì vậy mà khi nó được áp dụng thì ắt hẳn sẽ có nhiều hệ lụy kéo theo, vấn đề làm sao giải quyết được những hậu quả đó, đặt ra những điều luật nào để xử lý xem ra là cả một câu chuyện. Vì sao lại nhận định rằng điều luật tuy rằng cụ thể nhưng lại khó thực hiện, có lẽ cần phải xét lại trên nhiều yếu tố.

Đọc điều luật 37, nhận định được ở đây có 2 điểm cần được quan tâm. Thứ nhất là đối với những người có nhu cầu chuyển đổi giới tính. Thứ hai là đối với những người đã chuyển đổi giới tính. Căn cứ theo điều luật, thì việc áp dụng cho cả 2 trường hợp trên đều có những bất cập mà khi áp dụng sẽ gây nên nhiều khó khăn. Đối với những người muốn chuyển đổi giới tính, luật quy định rằng việc chuyển đổi này được thực hiện theo quy định của luật. Nhưng trong thực tế, luật pháp Việt Nam hiện tại chưa có quy định về luật chuyển đổi giới tính. Người muốn thực hiện việc chuyển đổi có cần phải thực hiện thủ tục khai báo hoặc phải tuân theo những quy trình nhất định nào không, hoặc những đối tượng với những điều kiện như thế nào mới được phép chuyển đổi để được công nhận? Vì vậy mà rất khó để đặt ra một chuẩn mực cụ thể nào. Xét tiếp trường hợp đối với những người đã chuyển đổi giới tính thì họ chỉ cần đăng ký thay đổi hộ tịch theo quy định của pháp luật thì xem như đã hoàn thành nghĩa vụ. Nghe qua có vẻ đơn giản, dễ thực hiện nhưng khi áp dụng trong thực tế thì có lẽ sẽ nảy sinh rắc rối. Vấn đề ở đây là không có văn bản pháp luật nào quy định về việc như thế nào thì được xem là đã chuyển đổi giới tính? Liệu một người khi chuyển đổi một bộ phận trên cơ thể thì xem như là đã chuyển đổi, hay phải là chuyển đổi hoàn toàn tất cả các bộ phận trên cơ thể đúng chuẩn với giới tính thật của họ thì mới được xem là đã chuyển đổi. Đó chỉ là những khó khăn về phía bản thân người muốn được công nhận giới tính, chưa bàn đến các thủ tục của cơ quan chức năng trong quá trình thực hiện quyền công nhận đôi lúc còn gặp phải những vướng mắc, cần có văn bản chỉ đạo sát thực thì mới thực hiện được.

Trên đây chỉ là quan điểm cá nhân, không phủ nhận sự thay đổi tích cực trong quan điểm mới của luật pháp. Sắp tới ngày 01/01/2017, điều luật sắp được thi hành, hy vọng là những vướng mắc sẽ sớm được điều chỉnh để cơ hội được hòa nhập của người chuyển giới không còn là trên lý thuyết.

Leave a Reply