Tiền lương và tiền làm thêm giờ

Ngày 23/06/2015, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư số 23/2015-TT-BLĐTBXH (“Thông tư 23”) hướng dẫn thi hành một số điều về tiền lương theo Nghị định số 05/2015/NĐ-CP.

Một số quy định đáng chú ý tại Thông tư 23:

Định nghĩa mức lương, phụ cấp lương và những khoản trả thêm

Thông tư 23 định nghĩa chi tiết tiết về lương, phụ cấp lương và những khoản bổ sung khác theo hợp đồng lao động. Lưu ý, từ ngày 1/1/2016, tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) và bảo hiểm y tế (BHYT) bao gồm mức lương và phụ cấp lương. Từ ngày 1/1//2018, các khoản trả bổ sung khác cũng sẽ được tính vào tiền lương làm căn cứ đóng BHXH, BHYT.

Kỳ hạn trả lương

Trường hợp NLĐ hưởng lương tháng, tiền lương hàng tháng phải được trả vào trong tháng người lao động làm việc.

Cách tính tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm

Thông tư 23 quy định rõ cách tính tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm như sau:

Thời điểm phát sinh làm thêm giờ vào ban đêm Tiền lương làm thêm giờ
Ngày làm việc bình thường:

Trường hợp NLĐ không làm thêm giờ vào ban ngày của ngày đó (trước khi làm thêm giờ vào ban đêm)

Trường hợp NLĐ có làm thêm giờ vào ban ngày của ngày đó (trước khi làm thêm giờ vào ban đêm).

 

 

150%A + 30%A + 20%*A = 200%A

150%A + 30%A + 20%*150%*A = 210%A

Ngày nghỉ hằng tuần 200%A + 30%A + 20%*(200%A) = 270%A
Ngày nghỉ lễ, tết 300%A + 30%A + 20%*(300%A) = 390%A

Lưu ý:

  • A là mức tiền lương theo giờ cho ngày làm việc bình thường
  • 30% là mức áp dụng tối thiểu

Hiệu lực của Thông tư 23

Thông tư 23 có hiệu lực kể từ ngày 8/8/2015. Tuy nhiên, các chế độ theo Thông tư 23 được thực hiện kể từ ngày hiệu lực của Nghị định 05, tức là ngày 1/3/2015).

Hãy liên hệ với công ty luật APOLAT LEGAL để được tư vấn đầy đủ hơn về nội dung này.

Leave a Reply