Chúng tôi cam kết không ngừng cải tiến
các tiêu chuẩn thực hành luật

Ngày 20 tháng 10 năm 2017

Thư gửi thành viên Apolat Legal,

Chúng ta phải thừa nhận rằng, dù bản thân đã cố gắng cho những điều khác biệt nhưng Apolat Legal vẫn mang bản chất là một doanh nghiệp như bao doanh nghiệp khác. Vì lẽ đó, doanh thu vẫn là một trong những mục tiêu quan trọng. Tuy nhiên, trong nỗ lực tìm kiếm một lộ trình phát triển dài hạn và bền vững của Apolat Legal, tôi và các bạn đã và đang tập trung vào các con số doanh thu không phải với tư cách là yếu tố đầu tiên và quan trọng nhất. Thay vào đó, chúng ta cam kết với nhau về một Tầm nhìn & Sứ mệnh bền vững hơn cần phải thực hiện:

  • Xây dựng cuộc sống tốt đẹp cho các thành viên Apolat Legal;
  • Góp phần thúc đẩy nền tư pháp hoàn thiện tại Việt Nam.

Hãy luôn nhớ rằng, mọi hành động và quyết định của chúng ta luôn được định hướng theo những giá trị tốt đẹp của cuộc sống và tiếng gọi về các cam kết tận tâm của một người luật sư. Chúng ta sẽ không thỏa hiệp với với bất kỳ ai hay chịu bất kỳ sự chi phối nào làm ảnh hưởng đến những giá trị mà chúng ta theo đuổi.

Điều cuối cùng, dù vào bất kỳ thời điểm nào, khi các bạn thấy tôi hay những người lãnh đạo khác của Apolat Legal không còn cam kết theo đuổi các mục tiêu dài hạn về sứ mệnh của mình, tôi mong rằng các bạn hãy yêu cầu tôi cũng như những người lãnh đạo khác từ bỏ vị trí của mình và tìm kiếm một nhà lãnh đạo khác phù hợp hơn.

 

Thân mến gửi đến mọi người.

Đinh Quang Long

Luật sư Điều hành