“Trưởng văn phòng đại diện” là thuật ngữ để chỉ người được thương nhân nước ngoài bổ nhiệm hoặc chỉ định là người đứng đầu Văn phòng đại diện tại Việt Nam.

Sau khi Văn phòng đại diện được thành lập, thông tin về Trưởng Văn Phòng Đại Diện của Văn Phòng Đại diện được ghi nhận trong Giấy phép thành lập Văn Phòng Đại Diện, nếu Văn phòng đại diện thay đổi Trưởng Văn Phòng Đại Diện khác với nội dung đã được ghi nhận trên Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện thì thương thân nước ngoài phải làm thủ tục thay đổi/điêu chỉnh thông tin Trưởng Văn Phòng Đại Diện trên Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện.

Lưu ý: Trưởng Văn Phòng Đại Diện mới không được đồng thời là:

 • Người đứng đầu Chi nhánh của cùng một thương nhân nước ngoài;

 

 • Người đứng đầu Chi nhánh của thương nhân nước ngoài khác;

 

Người đại diện theo pháp luật của thương nhân nước ngoài đó hoặc thương nhân nước ngoài khác;

 

 • Người đại diện theo pháp luật của tổ chức kinh tế được thành lập theo quy định pháp luật Việt Nam.

 

Điều chỉnh Trưởng Văn Phòng Đại Diện được quy định như sau:

 1. Hồ sơ:
 • Đơnđề nghị điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện
 • Văn bản của thương nhân nước ngoài cử/bổ nhiệm người đứng đầu mới của Văn phòng đại diện
 • Bản sao hộ chiếu hoặc giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân (nếu là người Việt Nam) hoặc bản sao hộ chiếu (nếu là người nước ngoài) của Trưởng Văn Phòng Đại Diện Cũ mới
 • Giấy tờ chứng minh Trưởng Văn Phòng Đại Diện Cũ của Văn phòng đại diện đã thực hiện nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân đến thời điểm thay đổi.
 • Bản chính Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện
 • Sơ yếu lý lịch (có ảnh 4×6) của người được đề nghị là Trưởng Văn Phòng Đại Diện Cũ mới
 1. Thẩm quyền cấp giấy phép thay đổi

 

 • Sau khi hoàn thành hồ sơ như luật định, thương nhân hoặc người đại diện theo ủy quyền nộp hồ sơ đến Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi thương nhân đặt trụ sở Văn phòng đại diện.

 

 • Hoặc nộp đến Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao nếu văn phòng đại diện đặt trụ sở trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao.

 

 • Quy trình thực hiện và thời hạn

 

 • Trong thời hạn 60 ngày làm việc kể từ ngày có sự thay đổi, thương nhân nước ngoài phải làm thủ tục điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện.
 • Trong thời hạn 03 ngày làm việc kê từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan cấp giấy phép kiểm tra và yêu cầu bổ sung nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ.
 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan cấp Giấy phép điều chỉnh hoặc không điều chỉnh Giấy phép thành lậpVăn phòng đại diện. Trường hợp không điều chỉnh phải có văn bản nêu rõ lý do.