Sau khi Văn phòng đại diện được thành lập, tên gọi của Văn Phòng Đại diện được ghi nhận trong Giấy phép thành lập Văn Phòng Đại Diện, nếu Văn phòng đại diện điều chỉnh tên gọi văn phòng đại diện khác với nội dung đã được ghi nhận trên Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện thì thương thân nước ngoài phải làm thủ tục thay đổi/điêu chỉnh tên gọi Văn phòng đại diện trên Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện.

Lưu ý: Tên gọi mới của Văn Phòng Đại Diện phải tuân thủ các quy định sau:

 • Tên Văn phòng đại diện phải được viết bằng các chữ cáitrong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ cái F, J, Z, W, chữ số và các ký hiệu.
 • Tên Văn phòng đại diện phải mang tên thương nhân nước ngoài kèm theo cụm từ “Văn phòng đại diện”
 • TênVăn phòng đại diện phải được viết hoặc gắn tại trụ sở Văn phòng đại diện. Tên Văn phòng đại diện được in hoặc viết với khổ chữ nhỏ hơn tên thương nhân nước ngoài trên các giấy tờ giao dịch, hồ sơ tài liệu và ấn phẩm do Văn phòng đại diện phát hành.

 

Điều chỉnh tên gọi văn phòng đại diện được quy định như sau:

 1. Hồ sơ:
 • Đơn đề nghị điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký;
 • Bản sao tài liệu pháp lý do cơ quan có thẩm quyền cấp chứng minh sự thay đổi tên gọi của Thương nhân nước ngoài;
 • Bản chính Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện
 • Các giấy tờ liên quan khác theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

 

 1. Thẩm quyền cấp giấy phép thay đổi

 

 • Sau khi hoàn thành hồ sơ như luật định, thương nhân hoặc người đại diện theo ủy quyền nộp hồ sơ đến Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi thương nhân đặt trụ sở Văn phòng đại diện.

 

 • Hoặc nộp đến Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao nếu văn phòng đại diện đặt trụ sở trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao.

 

 • Quy trình thực hiện và thời hạn

 

 • Trong thời hạn 60 ngày làm việc kể từ ngày có sự thay đổi, thương nhân nước ngoài phải làm thủ tục điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện.
 • Trong thời hạn 03 ngày làm việc kê từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan cấp giấy phép kiểm tra và yêu cầu bổ sung nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan cấp Giấy phép điều chỉnh hoặc không điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện. Trường hợp không điều chỉnh phải có văn bản nêu rõ lý do.