Sau khi Văn phòng đại diện được thành lập, địa chỉ của Văn Phòng Đại diện được ghi nhận trong Giấy phép thành lập Văn Phòng Đại Diện, nếu Văn phòng đại diện điều chỉnh địa chỉ văn phòng đại diện khác với nội dung đã được ghi nhận trên Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện thì thương thân nước ngoài phải làm thủ tục thay đổi/điêu chỉnh địa chỉ Văn phòng đại diện trên Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện.

Việc điều chỉnh nội dung hoạt động văn phòng đại diện được quy định như sau:

 1. Hồ sơ:
 • Đơnđề nghị điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký
 • Bản sao biên bản ghi nhớ hoặc thỏa thuận thuê địa điểm hoặc bản sao tài liệu chứng minh thương nhân có quyền khai thác, sử dụng địa điểm để đặt trụ sở Văn phòng đại diện
 • Bản sao tài liệu về địa điểm dự kiến đặt trụ sở Văn phòng đại diện mới
 • Bản chính Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện
 1. Thẩm quyền cấp giấy phép thay đổi
 • Sau khi hoàn thành hồ sơ như luật định, thương nhân hoặc người đại diện theo ủy quyền nộp hồ sơ đến Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi thương nhân đặt trụ sở Văn phòng đại diện.
 • Hoặc nộp đến Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao nếu văn phòng đại diện đặt trụ sở trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao.
 • Quy trình thực hiện và thời hạn:
 • Trong thời hạn 60 ngày làm việc kể từ ngày có sự thay đổi, thương nhân nước ngoài phải làm thủ tục điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện.
 • Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan cấp Giấy phép kiểm tra và yêu cầu bổ sung nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ. Việc yêu cầu bổ sung hồ sơ được thực hiện tối đa một lần trong suốt quá trình giải quyết hồ sơ.
 • Trừ trường hợp quy định khác, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan cấp Giấy phép điều chỉnh hoặc không điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện. Trường hợp không điều chỉnh phải có văn bản nêu rõ lý do.