Song song với quá trình cấp mới Visa cho người nước ngoài nhập cảnh về Việt Nam là hoạt động gia hạn Visa với những trình tự thủ tục nhất định. Vậy những trường hợp nào được gia hạn Visa của người nước ngoài Việt Nam.

I. Những trường hợp được gia hạn Visa cho người nước ngoài

Gia hạn Visa là một hoạt động mang tính tất yếu khi người nước ngoài đang ở Việt Nam đã có Visa hiện hành nhưng thời gian của Visa theo quy định chỉ có giới hạn trong một thời gian nhất định nên nhằm đáp ứng mục đích của mình người nước ngoài tiến hành gia hạn Visa là điều hiển nhiên nhằm kéo dài thêm thời gian ở Việt Nam.

Hiện nay Visa ở Việt Nam có nhiều loại với những thời hạn khác nhau căn cứ vào mục đích hoạt động. Ví dụ Visa cho người nước ngoài vào lao động trong thời hạn không quá 2 năm, Visa cho nhà đầu tư nước ngoài, luật sư nước ngoài trong thời hạn không quá 5 năm. Với những quy định khắt khe về thời hạn Visa đặt ra câu hỏi nếu như Visa sắp hết hạn nhưng công việc của người nước ngoài lại chưa hoàn thành. Vậy người nước ngoài sẽ xử lý như thế nào với Visa này? Phương pháp giải quyết như thế nào?. Gia hạn Visa là giải pháp hữu hiệu. Vậy gia hạn Visa như thế nào, chúng ta hãy cùng tìm hiểu.

II. Thứ nhất, hồ sơ xin gia hạn Visa cho người nước ngoài tại Việt Nam theo quy định bao gồm:

  1. Văn bản đề nghị gia hạn Visa của người nước ngoài thông qua cơ quan, tổ chức mời, bảo lãnh tại cơ quan có thẩm quyền của Bộ Ngoại giao hoặc cơ quan quản lý xuất nhập cảnh.
  2. Hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế
  3. Visa rời (nếu có)
  4. 2 hình 4×6 nền trắng

III. Thứ hai, thẩm quyền xem xét, quyết định yêu cầu xin gia hạn Visa người nước ngoài tại Việt Nam:

1. Cơ quan có thẩm quyền cấp Visa của Việt Nam ở nước ngoài thuộc Bộ Ngoại giao là cơ quan đại diện hoặc cơ quan khác của Việt Nam ở nước ngoài được ủy quyền thực hiện chức năng lãnh sự.

2. Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh là cơ quan chuyên trách thuộc Bộ Công an làm nhiệm vụ quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

IV. Thứ ba, trình tự và thời gian giải quyết việc gia hạn Visa cho người nước ngoài tại Việt Nam:

Sau khi nhận được văn bản đề nghị của đại diện người nước ngoài thì cơ quan có thẩm quyền tiến hành xem xét, quyết định và trả lời về việc gia hạn Visa.
Theo quy định hiện hành là 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.

V. Cơ sở pháp lý cho việc xin gia hạn visa

  1. Luật số 47/2014/QH2013 – Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam
  2. Thông tư số 04/2015/TT-BCA quy định chi tiết về mẫu giấy tờ liên quan đến việc nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

Như vậy với những thông tin trên chúng ta thấy rằng việc gia hạn Visa ở Việt Nam không khó khăn như chúng ta vẫn nghĩ. Xã hội ngày càng phát triển, kinh tế tăng nhanh, quốc gia phá triển, sự đơn giản hóa các thủ tục, dễ dàng trong việc tìm hiểu và thực hiện là giải pháp hữu hiệu để Việt Nam đã và đang thu hút những nguồn lực từ nhiều nơi trên thế giới.