CÂU HỎI:

Việc mang theo tiền mặt ngoại tệ hoặc đồng Việt Nam khi xuất cảnh, nhập cảnh sẽ thực hiện như thế nào?

TRẢ LỜI:

Về việc mang theo ngoại tệ hoặc đồng Việt Nam tiền mặt khi xuất cảnh, nhập cảnh, quy định pháp luật như sau:

Theo khoản 1 Điều 2 Thông tư 15/2011/TT-NHNN, cá nhân khi xuất cảnh, nhập cảnh qua các cửa khẩu quốc tế của Việt Nam bằng hộ chiếu mang theo tiền mặt (ngoại tệ hoặc đồng Việt Nam) trên mức quy định dưới đây phải khai báo Hải quan cửa khẩu:

a) 5.000 USD (Năm nghìn Đôla Mỹ) hoặc các loại ngoại tệ khác có giá trị tương đương; hoặc

b) 15.000.000 VNĐ (Mười lăm triệu đồng Việt Nam).

Như vậy, nếu xuất cảnh, nhập cảnh mà mang theo tiền mặt (ngoại tệ hoặc VNĐ) với giá trị bằng hoặc thấp hơn mức trên (5.000 USD hoặc 15 triệu đồng) thì không phải khai báo hải quan.

Trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 2 Thông tư này, nếu cá nhân nhập cảnh mang theo ngoại tệ tiền mặt bằng hoặc thấp hơn mức 5.000 USD hoặc các loại ngoại tệ khác có giá trị tương đương và có nhu cầu gửi số ngoại tệ tiền mặt này vào tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ của cá nhân mở tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép hoạt động ngoại hối cũng phải khai báo hải quan cửa khẩu. Tờ khai nhập cảnh – xuất cảnh có xác nhận của hải quan cửa khẩu về số ngoại tệ tiền mặt mang vào là cơ sở để tổ chức tín dụng được phép cho gửi ngoại tệ tiền mặt vào tài khoản thanh toán.

Tóm lại, pháp luật hiện hành không giới hạn số tiền mà cá nhân được phép mang theo khi xuất nhập cảnh, mà chỉ quy định giới hạn số tiền phải khai báo hải quan.

Người xuất cảnh, nhập cảnh có nghĩa vụ khai báo đúng số tiền vượt mức quy định (5.000 USD hoặc 15 triệu đồng) mà mình mang theo. Nếu người xuất cảnh, nhập cảnh không khai báo hoặc khai báo sai thì mới bị xử phạt theo Nghị định 45/2016/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 01/8/2016).

Luật sư Lê Văn Thanh – Apolat Legal