Câu hỏi: Người nước ngoài mua cổ phần của một Công ty tại Việt Nam, việc chuyển tiền thanh toán sẽ thực hiện như thế nào?

Trả lời:

Sau khi hoàn tất các thủ tục để Người nước ngoài mua cổ phần của một Công ty tại Việt Nam, Công ty liên hệ với một Ngân hàng thương mại đang hoạt động hợp pháp tại Việt Nam để mở Tài Khoản Vốn Đầu Tư. Tùy từng Ngân hàng mà tài liệu yêu cầu cung cấp để mở Tài Khoản Vốn Đầu Tư khác nhau, trường hợp mở tại Ngân hàng mà Công ty đã có Tài Khoản Thanh Toán thì tài liệu cần cung cấp là: (1) Văn bản chứng minh đã đăng ký chuyển nhượng cổ phần cho Người nước ngoài; (2) Quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc (Giám đốc); (3) Quyết định bổ nhiệm Kế Toán trưởng; (4) Thông báo mẫu dấu; (5) Bản sao y công chứng Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Công ty cần phải liên hệ với Ngân hàng nơi dự kiến mở Tài Khoản Vốn Đầu Tư để được hướng dẫn cụ thể.

Sau khi mở Tài Khoản Vốn Đầu Tư, Người nước ngoài chuyển tiền thanh toán cổ phần theo Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần đã ký kết vào Tài Khoản Vốn Đầu Tư. Ngay sau khi nhận được tiền, Công ty chuyển số tiền này cho Bên Chuyển Nhượng Cổ Phần và hoàn tất thủ tục thanh toán. Công ty tham khảo thêm về các hoạt động thu, chi của Tài Khoản Vốn Đầu Tư tại Thông tư số 19/2014/TT-NHNN của Ngân Hàng Nhà Nước về hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam.

Việc tuân theo quy định thanh toán thông qua Tài Khoản Vốn Đầu Tư giúp Người nước ngoài minh bạch được số tiền chuyển nhượng cổ phần, tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật và dễ dàng chuyển lợi nhuận từ hoạt động của Công ty có trong năm tài chính về tài khoản của Người nước ngoài ở nước ngoài.

Luật sư Đinh Quang Long – Apolat Legal