GIẤY PHÉP DỊCH VỤ VIỆC LÀM

 I CƠ SỞ PHÁP LÝ

 1. Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
 1. Bộ Luật Lao động số 10/2012/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2012; 
 1. Nghị định số 52/2014/NĐ-CP quy định điều kiện, thủ tục cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm do Chính phủ ban hành ngày 23 tháng 05 năm 2014;
 1. Thông tư số 07/2015/TT-BLĐTBXH quy định chi tiết thi hành một số điều của nghị định số 196/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của chính phủ quy định thành lập và hoạt động của trung tâm dịch vụ việc làm và nghị định số 52/2014/NĐ-CP ngày 23 tháng 5 năm 2014 của chính phủ quy định điều kiện, thủ tục cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm do Bộ Lao động Thương Binh & Xã hội ban hành ngày 25 tháng 02 năm 2015.
 1. Thông tư liên tịch 95/2007/TTLT/BTC-BLĐTBXH Hướng dẫn về phí giới thiệu việc làm

II HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM

Để thực hiện kinh doanh hoạt động các ngành nghề được nêu sau đây, doanh nghiệp cần có “Giấy phép dịch vụ việc làm”:

 1. Tư vấn cho người lao động và người sử dụng lao động, bao gồm:

 1. 1 Tư vấn nghề cho người lao động về lựa chọn nghề, trình độ đào tạo, nơi học phù hợp với khả năng và nguyện vọng;

1.2 Tư vấn việc làm cho người lao động lựa chọn công việc phù hợp với khả năng và nguyện vọng; kỹ năng thi tuyển; tạo việc làm, tìm việc làm trong và ngoài nước;

1.3 Tư vấn cho người sử dụng lao động tuyển dụng, quản lý lao động; quản trị và phát triển nguồn nhân lực, sử dụng lao động và phát triển việc làm.

 1. Giới thiệu việc làm cho người lao động, cung ứng và tuyển lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động, bao gồm:

2.1 Giới thiệu người lao động cần tìm việc làm cho người sử dụng lao động cần tuyển lao động;

2.2 Cung ứng lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động;

2.3 Cung ứng, giới thiệu lao động cho các đơn vị, doanh nghiệp được cấp phép đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động.

 1. Thu thập, phân tích, dự báo và cung ứng thông tin thị trường lao động.
 1. Tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực tìm kiếm việc làm và đào tạo kỹ năng, dạy nghề theo quy định của pháp luật.
 1. Thực hiện các chương trình, dự án về việc làm.

 III ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ VIỆC LÀM

1. Địa điểm đặt trụ sở, chi nhánh của doanh nghiệp phải ổn định và có thời hạn từ 03 năm (36 tháng) trở lên; nếu là nhà thuộc sở hữu của người đứng tên đăng ký doanh nghiệp thì trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép phải có giấy tờ hợp lệ, nếu là nhà thuê thì phải có hợp đồng thuê nhà có thời hạn thuê từ 03 năm (36 tháng) trở lên.

 1. Bộ máy chuyên trách để thực hiện các hoạt động dịch vụ việc làm bao gồm ít nhất 03 nhân viên có trình độ cao đẳng trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, lý lịch rõ ràng.
 1. Thực hiện ký quỹ 300.000.000 đồng (ba trăm triệu đồng) tại ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp mở tài khoản giao dịch chính:

3.1 Tiền ký quỹ được sử dụng để giải quyết các rủi ro và các khoản phải đền bù có thể xảy ra trong quá trình hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp.

3.2 Doanh nghiệp được hưởng lãi suất từ tiền ký quỹ theo thỏa thuận với ngân hàng.

3.3 Sau khi thực hiện hết các nghĩa vụ tài chính liên quan đến hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp, doanh nghiệp được hoàn trả tiền ký quỹ trong các trường hợp sau:

 • Có văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm về việc doanh nghiệp không được cấp, cấp lại, gia hạn giấy phép;
 • Có văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm về việc doanh nghiệp nộp lại, bị thu hồi giấy phép.

3.4 Tiền ký quỹ được rút trong trường hợp nhận được văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm xác nhận về việc giải quyết rủi ro hoặc các khoản đền bù xảy ra trong quá trình hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp.

3.5 Ngân hàng không được cho doanh nghiệp rút tiền ký quỹ khi chưa có ý kiến bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm.

 IV THỦ TỤC XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM

 1. Hồ sơ xin cấp giấy phép

 •  Văn bản đề nghị cấp giấy phép của doanh nghiệp;
 • Bản sao chứng thực giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, xuất trình bản gốc để đối chiếu;
 • Bản sao chứng thực Giấy xác nhận việc đã thực hiện ký quỹ;
 • Các giấy tờ chứng minh đủ điều kiện về địa điểm.
 1. Thời gian thực hiện: Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ (01 bộ) hồ sơ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm cấp giấy phép cho doanh nghiệp.
 1. Cơ quan giải quyết: Ủy bannhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội được Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ủy quyền.
 1. Thời hạn của giấy phép: 60 tháng (5 năm)
 1. Thông báo hoạt động
 • Công ty phải thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng trong về giấy phép, địa điểm, lĩnh vực hoạt động, tài khoản, tên giám đốc, số điện thoại trong vòng 30 ngày kể từ ngày được cấp Giấy phép dịch vụ việc làm. Tùy theo kế hoạch kinh doanh, Công ty lựa chọn báo đăng, hình thức đăng (nên lựa chọn báo giấy để thuận tiện cho việc lưu trữ), số ký đăng (có thể là 01 kỳ).
 • Trước khi bắt đầu hoạt động dịch vụ việc làm 15 ngày, Công ty gửi thông báo bằng văn bản về ngày bắt đầu hoạt động đến Sở LĐ-TB-XH. Như vậy, Công ty phải đợi sau khi gửi thông báo 15 ngày mới có thể bắt đầu chính thức hoạt động dịch vụ việc làm;
 • Tiến hành theo dõi tình trạng việc làm của người lao động do Công ty giới thiệu hoặc cung ứng trong thời gian người lao động thực hiện hợp đồng mùa vụ, hợp đồng lao động theo một công việc nhất định có thời hạn trên 12 tháng. Đối với hợp đồng lao động có thời hạn đủ từ 12 tháng trở lên thì theo dõi tình trạng việc làm của người lao động trong 12 tháng;
 • Công ty thực hiện báo cáo định kỳ 6 tháng và 1 năm về tình hình hoạt động và gửi đến Sở LĐ-TB-XH trước ngày 15/6 và ngày 15/12 theo mẫu quy định.
 • Về phí dịch vụ cung ứng lao động. Căn cứ, thì Công ty phải thực hiện thu phí như sau:
STT NỘI DUNG CÔNG VIỆC THU PHÍ ĐƠN VỊ TÍNH

 

MỨC THU

 

1 Tư vấn

 

Cho người lao động Lần/người Không quá 10.000

 

Cho người sử dụng lao động

 

Lần/người Không quá 20.000
2 Giới thiệu việc làm

 

Cho người lao động Người được tuyển

 

Không quá 200.000
Cho người sử dụng lao động Người được tuyển Không quá 20% tiền lương 1 tháng lương đầu ghi trong hợp đồng lao động

 

3 Cung ứng lao động và tuyển lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động

 

Cho người lao động Người được tuyển Không quá 20% tiền lương 1 tháng lương đầu ghi trong hợp đồng lao động

 

Cho người sử dụng lao động Người được tuyển Không quá 30% tiền lương 1 tháng lương đầu ghi trong hợp đồng lao động

Chuyên viên pháp lý Đào Trung Thông – Apolat Legal