Câu hỏi:

Tôi muốn kinh doanh dịch vụ kế toán, vậy điều kiện kinh doanh đối với dịch vụ này là gì và hồ sơ bao gồm những gì?

Trả lời:

Theo quy định của Luật Kế Toán 2015, kể từ ngày 01/01/2017, Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán phải đáp ứng các điều kiện sau:

Đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên: (i) Có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị tương đương theo quy định của pháp luật; (ii) Có ít nhất hai thành viên góp vốn là kế toán viên hành nghề; (iii) Người đại diện theo pháp luật, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của phải là kế toán viên hành nghề; (iv) Bảo đảm tỷ lệ vốn góp của kế toán viên hành nghề trong doanh nghiệp, tỷ lệ vốn góp của các thành viên là tổ chức theo quy định của Chính phủ.

Đối với Công ty hợp danh: (i) Có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị tương đương theo quy định của pháp luật; (ii) Có ít nhất hai thành viên hợp danh là kế toán viên hành nghề; (iii) Người đại diện theo pháp luật, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc của Công ty hợp danh phải là kế toán viên hành nghề.

Đối với Doanh nghiệp tư nhân: (i) Có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị tương đương theo quy định của pháp luật; (ii) Có ít nhất hai kế toán viên hành nghề; (iii) Chủ doanh nghiệp tư nhân là kế toán viên hành nghề và đồng thời là giám đốc.

Trước khi hoạt động, Doanh nghiệp phải xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán theo thủ tục sau:

Hồ sơ cần nộp:

  1. Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán.
  1. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị tương đương.
  1. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán của các kế toán viên hành nghề.
  1. Hợp đồng lao động với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán của các kế toán viên hành nghề.
  1. Tài liệu chứng minh về vốn góp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn.
  1. Điều lệ công ty đối với công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn.
  1. Văn bản cam kết chịu trách nhiệm của doanh nghiệp nước ngoài, giấy tờ chứng nhận được phép kinh doanh dịch vụ kế toán của doanh nghiệp nước ngoài đối với chi nhánh doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán nước ngoài tại Việt Nam.

Thời gian giải quyết: 15 ngày làm việc

Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Bộ Tài chính

Luật sự Đinh Quang Long – Apolat Legal