THỦ TỤC CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN CHO CÁ NHÂN, TỔ CHỨC NƯỚC NGOÀI

HỒ SƠ THỰC HIỆN CHUYỂN NHƯỢNG     

 • Thông báo Chuyển nhượng cổ phần cho cá nhân, tổ chức nước ngoài;
 • Bản sao Biên bản họp về việc Chuyển nhượng cổ phần cho cá nhân, tổ chức nước ngoài;
 • Quyết định về việc Chuyển nhượng cổ phần cho cá nhân, tổ chức nước ngoài;
 • Hợp đồng Chuyển nhượng Cổ phần cho cá nhân, tổ chức trong nước;
 • Bản sao y chứng thực chứng minh nhân dân/hộ chiếu của cổ đông mới là cá nhân (nếu có);
 • Bản sao y chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đầu tư/Quyết định thành lập của cổ đông mới là tổ chức (nếu có);
 • Phiếu lý lịch tư pháp đối với thành viên mới là cá nhân;
 • Tài khoản vốn góp tại Ngân hàng thương mại hoạt động tại Việt Nam đối với cổ đông mới là cá nhân;
 • Biên xản xác nhận cho phép mua cổ phần của Sở Kế hoạch và Đầu tư;
 • Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

 THỜI GIAN THỰC HIỆN    

 • Thời gian thực hiện: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

  CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT    

 • Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

 KẾT QUẢ THỰC HIỆN    

 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

TƯ VẤN CỦA CÔNG TY LUẬT APOLAT LEGAL

 • Tiếp cận yêu cầu của Khách hàng qua điện thoại, email hoặc trực tiếp tại văn phòng làm việc của Công ty;
 • Tư vấn miễn phí các yêu cầu của Khách hàng về việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 • Soạn thảo hồ sơ thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 • Đại diện cho Khách hàng làm việc tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền: nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, liên hệ và giải quyết các vướng mắc tại các quan nhà nước có liên quan khác;
 • Thực hiện khắc dấu, đăng ký mẫu dấu (nếu có);
 • Thực hiện đăng bố báo thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 • Nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, con dấu (nếu có) và bàn giao cho Khách hàng;
 • Tư vấn các vấn đề pháp lý sau khi thay đổi.