Hỏi: Năm 2014, UBND Thành phố Hồ Chí Minh ban hành quyết định quy định diện tích tối thiểu diện tích được tách thửa tại quận Bình Thạnh là 50m2. Tôi được thừa kế một mảnh đất, không có nhà ở, diện tích đo đạt ban đầu là 38,4m2 nhưng chưa được cấp sổ đỏ. Vậy tôi muốn hỏi là với quy định như vậy, bây giờ tôi muốn xin cấp giấy chứng nhận đối với mảnh đất đó được không?

Trả lời:

Về trường hợp này, theo quy định tại khoản 1 Điều 29 Nghị định 43/2014/NĐ-CP có quy định:

“1. Thửa đất đang sử dụng được hình thành từ trước ngày văn bản quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về diện tích tối thiểu được tách thửa có hiệu lực thi hành mà diện tích thửa đất nhỏ hơn diện tích tối thiểu theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nhưng có đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì người đang sử dụng đất được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Do đó, nếu mảnh đất của bà đã được hình thành trước ngày UBND Thành phố Hồ Chí Minh ban hành quyết định 33/2014/QĐ-UBND là ngày 15 tháng 10 năm 2014 và đủ điều kiện được cấp Giấy chừng nhận quyền sử dụng đất (đối với trường hợp này là các giấy tờ hợp pháp về thừa kế) thì sẽ vẫn được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.