Nhà đầu tư nước ngoài được phép tiến hành hoạt động bất động sản tại  Việt Nam dưới các hình thức sau đây theo Luật kinh doanh bất đống sản 2014:

 1. Các hoạt động kinh doanh bất động sản mà nhà đầu tư nước ngoài được phép thực hiện tại Việt Nam:
 • Thuê nhà, công trình xây dựng để cho thuê lại;
 • Xây dựng nhà trên đất được Nhà nước cho thuê để cho thuê, xây dựng nhà ở hoặc công trình xây dựng khác không phải là nhà ở trên đất đó để bán, để cho thuê hoặc cho thuê mua;
 • Nhận chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần một dự án bất động sản của các nhà đầu tư để xây dựng nhà, công trình xây dựng để bán, cho thuê, hoặc cho thuê mua;
 • Xây dựng nhà trên đất được Nhà nước Việt Nam giao để b|n, cho thuê, hoặc cho thuê mua;
 • Xây dựng nhà trên đất được cho thuê hoặc chuyển nhượng trong các khu  công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế để kinh doanh theo đúng mục đích sử dụng đất;
 1. Các hoạt động dịch vụ bất động sản nhà đầu tư nước ngoài được phép thực hiện tại Việt Nam:
 • Môi giới bất động sản;
 • Sàn giao dịch bất động sản;
 • Tư vấn bất động sản;
 • Dịch vụ quản lý bất động sản.