Thien Vu_Apolat Legal

PHẠM THIÊN VŨ

Luật sư Thành viên

0909.378.901

vu.pham@apolatlegal.com

TRÌNH ĐỘ: Thạc sỹ, Luật sư

NGÔN NGỮ: Tiếng Anh, tiếng Việt

THÀNH VIÊN:

Thành viên của Đoàn luật sư TPHCM; Trưởng Ban đào tạo CLB kết nối doanh nghiệp BIZNET – trực thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp TPHCM

KINH NGHIỆM:

Bà Vũ có nhiều năm kinh nghiệm làm việc tại công ty luật lớn của Việt Nam và nước ngoài. Bà Vũ có chuyên môn sâu và có nhiều kinh nghiệm tư vấn trong các lĩnh vực về sở hữu trí tuệ, giải quyết tranh chấp, hôn nhân gia đình, hợp đồng và tư vấn doanh nghiệp.

LĨNH VỰC TƯ VẤN:

  • Sở hữu trí tuệ
  • Hôn nhân gia đình
  • Doanh nghiệp và thương mại
  • Giải quyết tranh chấp