Apolat Legal cung cp dch v tư vn đàm phán, son tho, thm đnh, h tr ký kết, gii quyết tranh chp Hp đng thương mi trong nước và quc tế.

Để soạn thảo một hợp đồng đòi hỏi người soạn thảo phải có rất nhiều những kỹ năng cùng những am hiểu chuyên sâu về các quy định pháp luật có liên quan.

Luật sư tư vấn hợp đồng giỏi không những phải đảm bảo lợi ích của các bên trong hợp đồng mà còn phải dự kiến được những rủi ro xảy ra trong tương lai để có thể điều chỉnh các điều khoản hợp đồng phù hợp với thực tiễn cũng như quy định pháp luật.

Vai trò của người tư vấn hợp đồng trong các giao dịch ngày nay rất quan trọng bởi các đối tác trong hợp đồng của các bên hầu hết đều có đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp, rất am hiểu pháp luật về các vấn đề liên quan đến nội dung của hợp đồng cũng như các quy định liên quan hợp đồng vô hiệu, giải quyết tranh chấp hợp đồng.

Apolat Legal chúng tôi, với đội ngũ luật sư chuyên môn cao, am hiểu pháp luật, có nhiều kinh nghiệm thực tế trong tư vấn hợp đồng và đã thực hiện, chúng tôi tự tin hỗ trợ khách hàng toàn diện trong các vấn đề tư vấn, thẩm định, soạn thảo, giải quyết tranh chấp liên quan đến hợp đồng, qua đó giúp khách hàng thực hiện được mục tiêu và mong muốn đồng thời hạn chế tối đa những rủi ro pháp lý có thể xảy ra.

Ni dung dch v tư vn hp đng: 

 • Chuẩn bị các cơ sở pháp lý điều chỉnh các vấn đề liên quan;
 • Nghiên cứu tài liệu liên quan, tìm hiểu thông tin liên quan về các bên của hợp đồng trong các trường hợp cụ thể theo yêu cầu của doanh nghiệp từ đó đưa ra giải pháp tư vấn tối ưu cho việc soạn hợp đồng và ký kết hợp đồng, đảm bảo lợi ích tối đa cho doanh nghiệp và cân bằng được lợi ích của các bên trong hợp đồng;
 • Cử  (các) Luật sư tham gia vào ban đàm phán soạn thảo hợp đồng;
 • Đưa ra các ý kiến pháp lý để bên thuê Tư vấn đánh giá, quyết định trong việc đàm phán các nội dung hợp đồng;
 • Thẩm định các nội dung, rà soát, chỉnh sửa các điều khoản hợp đồng do đối tác đưa ra;
 • Soạn thảo các điều khoản hợp đồng cần thiết, đàm phán với đối tác để bảo vệ các điều khỏan quan trọng, bảo đảm được quyền hợp pháp của bên thuê tư vấn;
 • Soạn thảo và hiệu chỉnh các điều khoản liên quan tới quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng;
 • Tư vấn và soạn thảo các nội dung khác của hợp đồng trên cơ sở các qui định của pháp luật về hợp đồng như điều khoản thanh toán, phạt hợp đồng, luật áp dụng, cơ quan tài phán…

Các loi hp đng Apolat Legal thường xuyên tư vn son tho cho khách hàng

 • Hợp đồng mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;
 • Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, vốn góp;
 • Hợp đồng hợp tác kinh doanh;
 • Hợp đồng liên doanh;
 • Hợp đồng đại lý;
 • Hợp đồng môi giới;
 • Hợp đồng nhượng quyền thương mại;
 • Hợp đồng gia công;
 • Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất;
 • Hợp đồng vay vốn;
 • Hợp đồng chuyển giao công nghệ;
 • Hợp đồng phân phối;
 • Hợp đồng xuất nhập khẩu;

 

Apolat_yeu cau dich vu