LUẬT SƯ TƯ VẤN VỀ PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG & VIỆC LÀM

TẠI VIỆT NAM

Apolat Legal cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật về Lao động & Việc làm tại Việt Nam.

Công ty Luật APOLAT LEGAL có kinh nghiệm  trong lĩnh vực tư vấn pháp luật lao động, APOLAT LEGAL chuyên cung cấp các giải pháp toàn diện và hữu hiệu cho các doanh nghiệp Việt Nam và nước ngoài trong xử lý các vấn đề lao động và quản trị nhân sự..
Dịch vụ trong lĩnh vực Lao động và Việc Làm của Công ty Luật APOLAT LEGAL  bao gồm:

  • Tư vấn chung về pháp luật lao động của Việt Nam;
  • Tư vấn, soạn thảo và tham gia đàm phán các hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, nội quy lao động;
  • Tư vấn, soạn thảo và hoàn thiện các quy trình nội bộ của doanh nghiệp liên quan đến quản lý, sử dụng lao động;
  • Tư vấn về hình thức, trình tự, thủ tục xử lý kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất;
  • Tư vấn trình tự, thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp, bảo hiểm cho người lao động khi chấm dứt quan hệ lao động;
  • Tư vấn và đại diện tham gia giải quyết tranh chấp về lao động;
  • Tư vấn về điều kiện, trình tự thủ tục tuyển dụng, sử dụng lao động nước ngoài, soạn thảo hồ sơ xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam;
  • Tư vấn các vấn đề về thủ tục xuất nhập cảnh, đăng ký tạm trú, tiền lương, thuế thu nhập, và chuyển tiền ra nước ngoài của lao động nước ngoài;
  • Tư vấn về pháp luật liên quan đến đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.

Để biết thêm thông tin chi tiết về dịch vụ trong lĩnh vực Lao động & Việc làm xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: info@apolatlegal.com hoặc truy cập website: www.apolatlegal.com