tư vấn doanh nghiệp

Khi gia nhập WTO vào năm 2007, Việt Nam không ngừng thay đổi chính sách và quy định pháp luật về đầu tư nhằm thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam. Tuy nhiên, nhà đầu tư nước ngoài vẫn chịu sự kiểm soát chặt chẽ của cơ quan nhà nước, phải thực hiện các thủ tục hành chính phức tạp hơn nhiều so với nhà đầu tư trong nước. Bên cạnh đó, hệ thống pháp luật chồng chéo khiến cho nhà đầu tư gặp nhiều khó khăn trong việc tìm hiểu và tuân thủ theo quy định của pháp luật.

Không ngừng cải thiện và nâng cao hệ thống pháp luật nhằm hỗ trợ cho nhà đầu tư có môi trường kinh doanh thuận lợi, Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư được ban hành trong năm 2015 đã hạn chế được nhiều khiếm khuyết và tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư nước ngoài hoạt động kinh doanh tại Việt Nam. Hiện nay, Việt Nam là một trong những nước hấp dẫn đầu tư trên thế giới.

Với am hiểu sâu sắc Pháp luật Doanh nghiệp và Đầu tư, Công ty Luật APOLAT LEGAL có kinh nghiệm chuyên sâu trong việc cung cấp các dịch vụ pháp lý cho nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Việt Nam và cho các doanh nghiệp trong nước tiếp nhận đầu tư từ những đối tác nước ngoài. Chúng tôi đã làm việc với những dự án lớn trong nhiều lĩnh vực, hỗ trợ nhà đầu tư trong mỗi giai đoạn riêng lẻ của dự án cũng như trong toàn bộ quá trình đầu tư.

Chúng tôi tư vấn cho nhà đầu tư trong việc xác định cấu trúc pháp lý hiệu quả nhất cho những giao dịch của họ, hỗ trợ nhà đầu tư trong việc đánh giá các đối tác và địa điểm kinh doanh tiềm năng, thực hiện việc thẩm tra chi tiết đối với các công ty hoặc tài sản mục tiêu. Thêm vào đó, chúng tôi soạn thảo, rà soát và đưa ra ý kiến về các tài liệu giao dịch, thay mặt nhà đầu tư đàm phán tất cả các điều khoản của những tài liệu này và giám sát toàn bộ quá trình đầu tư và rút vốn đầu tư nhằm bảo vệ nhà đầu tư khỏi những rủi ro có thể xảy ra. Những kinh nghiệm của chúng tôi cho phép giúp đỡ nhà đầu tư điều chỉnh một cách dễ dàng quy trình thực hiện dự án mà thông thường rất phức tạp.

Ngoài ra, chúng tôi hỗ trợ nhà đầu tư cải thiện tình hình tài chính từ góc độ thuế. Mục tiêu của việc lập kế hoạch thuế là nhằm khai thác tối ưu các hạng mục khác của kế hoạch tài chính bằng việc vận dụng tốt nhất các chính sách thuế trong điều kiện có thể. Làm tốt kế hoạch thuế sẽ cho phép các nhân tố khác của kế hoạch tài chính tương tác hiệu quả hơn thông qua việc giảm thiểu nghĩa vụ thuế. Chúng tôi còn hỗ trợ nhà đầu tư giải quyết mọi vấn đề nảy sinh liên quan đến thuế trong nhiều giao dịch và các vấn đề liên quan tới trách nhiệm của doanh nghiệp theo yêu cầu của cơ quan thuế.

Để biết thêm thông tin chi tiết về dịch vụ Tư vấn Doanh nghiệp và Đầu tư xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Email info@apolatlegal.com hoặc truy cập Website Apolatlegal.com