Trong thời gian qua, lĩnh vực Thông tin và Truyền Thông tại Việt Nam đã và đang liên tục được phát triển. Do vậy, quy định của pháp luật Việt Nam trong lĩnh vực này đang được nhà nước chú tâm hoàn thiện nhằm phù hợp với thông lệ quốc tế cũng như tạo điều kiện phát triển cho các doanh ntruyền thôngghiệp.

Nhận thức được sự phát triển trong lĩnh vực Thông tin và Truyền Thông, các luật sư và chuyên gia của Công ty Luật APOLAT LEGAL đã nhanh chóng quan tâm phát triển các dịch vụ và giải pháp trong lĩnh vực này. Công ty Luật APOLAT LEGAL mang đến lợi ích cho khách hàng thông qua hệ thống cung cấp các dịch vụ pháp lý to
àn diện từ tư vấn pháp luật và chính sách, hỗ trợ đàm phán, chuẩn bị hợp đồng cho đến thay mặt khách hàng thực hiện các công việc trong quá trình triển khai các dự án đến lĩnh vực Thông tin và Truyền Thông.

Một số dịch vụ tư vấn đặc thù mà  Công ty Luật APOLAT LEGAL  cung cấp dịch vụ trong việc xin giấy phép thiết lập trang tin điện tử, hỗ trợ soạn thảo quy chế sử dụng cho các website, hỗ trợ giải quyết tranh chấp và bảo vệ quyền sở hữu liên quan đến lĩnh vực Thông tin và Truyền Thông.

Để biết thêm thông tin chi tiết về dịch vụ trong lĩnh vực Thông tin và Truyền Thông xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: info.@apolatlegal.com hoặc truy cập website:www.apolatlegal.com