THÀNH LẬP CÔNG TY NƯỚC NGOÀI

Am hiểu sâu sắc quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư, APOLAT LEGAL thường xuyên hỗ trợ tư vấn cho các cá nhân, tổ chức nước ngoài thực hiện thành lập công ty nước ngoài. Bên cạnh đó, chúng tôi hướng dẫn cho các Công ty nước ngoài tuân thủ theo các quy định của pháp luật Việt Nam, hạn chế các rủi ro pháp lý không đáng có.

QUY TRÌNH TƯ VẤN

 • Tiếp cận yêu cầu của Khách hàng qua điện thoại, email hoặc trực tiếp tại văn phòng làm việc international-flagscủa Công ty;
 • Tư vấn miễn phí các yêu cầu của Khách hàng về việc Thành lập Công ty: lựa chọn loại hình doanh nghiệp, lựa chọn tên không bị trùng hoặc gây nhầm lẫn, thủ tục hành chính, thời gian thực hiện …
 • Soạn thảo hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp gửi cho Khách hàng ký;
 • Đại diện cho Khách hàng làm việc tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền: nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, liên hệ và giải quyết các vướng mắc tại các quan nhà nước có liên quan khác;
 • Thực hiện khắc dấu, đăng ký mẫu dấu và đăng bố cáo thành lập;
 • Nhận Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và con dấu gửi Khách hàng;
 • Tư vấn các vấn đề pháp lý sau khi thành lập Công ty.

.THỜI GIAN THỰC HIỆN

 • Thời gian đăng ký đầu tư: 15 ngày làm việc
 • Thời gian đăng ký doanh nghiệp: 03 ngày làm việc
 • Thời gian khắc dấu và đăng ký mẫu dấu: 02 ngày làm việc

DỊCH VỤ TIẾP NỐI

 • Khai thuế ban đầu
 • Mua token và đăng ký kê khai thuế qua mạng
 • Mua hóa đơn và đăng ký sử dụng hóa đơn
 • Báo cáo thuế hàng tháng/quý
 • Quyết toán thuế cuối năm

DỊCH VỤ THAY ĐỔI GIẤY PHÉP

 • Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp
 • Thay đổi địa chỉ trụ sở và điểm điểm thực hiện dự án
 • Thông báo bổ sung hoặc thay đổi ngành nghề, mục tiêu của dự án
 • Tăng vốn điều lệ, vốn đầu tư
 • Giảm vốn điều lệ, vốn đầu tư
 • Chuyển nhượng vốn góp
 • Chuyển nhượng cổ phần
 • Thay đổi Giám đốc công ty (thay đổi người đại diện theo pháp luật)
 • Thành lập Chi nhánh
 • Thay đổi nội dung hoạt động Chi nhánh
 • Thành lập Văn phòng Đại diện
 • Thay đổi nội dung hoạt động Văn phòng Đại diện
 • Thành lập địa điểm kinh doanh
 • Thành lập nhà kho
 • Thành lập cơ sở bán lẻ

Để biết thêm về dịch vụ Thành lập Công ty của Công ty Luật APOLAT LEGAL, Quý Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 0919.963.977(Mr. Long), 0932.014.986 (Mr. Mạnh) hoặc email info@apolatlegal.com