xây dựng hệ thống pháp lýTrong quá trình hoạt động kinh doanh, Doanh nghiệp thường không quan tâm đúng mức các vấn đề pháp lý, không xác định được Doanh nghiệp đã tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật hay chưa? Rủi ro pháp lý hiện có là gì? Phương pháp khắc phục các rủi ro đó như thế nào? Cho đến khi bị cơ quan nhà nước kiểm tra, xử phạt hoặc tranh chấp với khách hàng, người lao động thì mới nhận ra thiếu sót của mình, nhưng thời điểm này hậu quả đã phát sinh nên việc khắc phục sẽ gặp rất nhiều khó khăn.

Phương pháp “Phòng bệnh hơn chữa bệnh” luôn được ưu tiên áp dụng trong mọi lĩnh vực, lĩnh vực pháp lý cũng không ngoại lệ. Doanh nghiệp cần phải chủ động tìm hiểu các quy định pháp luật trong tất cả các khía cạnh, xây dựng các quy trình, biểu mẫu để áp dụng pháp luật vào thực tiễn của Doanh nghiệp.

Nhận thấy nhu cầu trên của Doanh nghiệp, Công ty luật APOLAT LEGAL cung cấp dịch vụ Thẩm định pháp lý nhằm Kiểm tra – Khắc phục – Xây dựng hệ thống pháp lý hoàn chỉnh cho Doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam đối với các mảng chính về Cơ cấu tổ chức, Hoạt động kinh doanh và Quản lý lao động.

Để biết thêm thông tin chi tiết về dịch vụ Thẩm định pháp lý xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email info@apolatlegal.com hoặc truy cập website Apolatlegal.com