Công ty Luật APOLAT LEGAL cung cấp chương trình đào tạo và huấn luyện pháp luật toàn diện, nhằm trang bị và nâng cao kiến thức pháp luật cho khách hàng góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho sự phát triển của khách hàng trong bối cảnh cạnh tranh quốc tế khốc liệt.

Đội ngũ luật sư có kinh nghiệm trong việc phục vụ các bài giảng chất lượng cao cho khách hàng, các cơ quan ngành nghề và các hiệp hội chuyên ngành cung cấp cho khách hàng những kiến thức pháp lý mang tính thực tiễn cao gắn liền với nền tảng lý thuyết pháp luật có hệ thống. Bên cạnh đó, các khóa học cho khách hàng được thiết kế dựa trên cơ sở kiến thức chuyên ngành áp dụng trong điều kiện hoạt động đặc thù của khách hàng.

 MỘT SỐ CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐẠO TẠO HIỆN TẠI

  • Đào tạo về pháp luật lao động;
  • Đào tạo pháp luật về pháp luật thương mại;Teacher lecturing to several students, with notebooks
  • Đào tạo đàm phán và soạn thảo hợp đồng;
  • Đào tạo hạn chế rủi ro trong kinh doanh;
  • Đào tạo pháp luật về quản trị doanh nghiệp;
  • Đào tạo theo yêu cầu cụ thể của từng doanh nghiệp.

THỜI GIAN & CÁCH THỨC TỔ CHỨC

Chương trình đào tạo được tiến hành dưới hình thức buổi hội thảo ngắn cho đến các khóa học nhiều ngày. Chúng tôi sắp xếp buổi học theo yêu cầu của khách hàng về thời gian, chủ đề và mức kinh nghiệm của nhân viên tham dự khóa học. Mặc dù các buổi học chỉ thảo luận về lý thuyết cơ bản và hệ thống pháp luật, nhưng với phương pháp huấn luyện thực tế và năng động, Công ty Luật APOLAT LEGAL  giúp khách hàng có thể áp dụng kiến thức này một cách dễ dàng trong bối cảnh công việc kinh doanh.

Để biết thêm thông tin chi tiết về dịch vụ Đào Tạo Pháp Lý xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Email info@apolatlegal.com hoặc truy cập Website Apolatlegal.com