Từ tháng 6 năm 2017, thông qua thỏa thuận hợp tác giữa Vietnam Chamber of CommerceApolat Legal, Apolat Legal đã chính thức đồng hành và là đối tác chiến lược về mặt pháp lý của Vietnam Chamber of Commerce và các đơn vị thành viên.

Website của Vietnam Chamber of Commerce: http://vietcham.org.sg/