Apolat Legal là đơn vị cung cấp dịch vụ pháp lý cho Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) trong các lĩnh vực liên quan đến hoạt động tín dụng, tài sản bảo đảm, thu hồi nợ…

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) được thành lập ngày 12/8/1993. Sau gần 23 năm hoạt động, VPBank đã phát triển mạng lưới lên 210 điểm giao dịch với đội ngũ trên 12.400 cán bộ nhân viên. Tính đến hết quý I/2016, vốn điều lệ của VPBank đã tăng lên mức 9.181 tỷ đồng. Và đang là thành viên của nhóm 12 ngân hàng hàng đầu Việt Nam (G12)