Công ty LG Electronics Việt Nam Hải Phòng (LGEVH):

Apolat legal đã vinh dự trở thành đối tác cung cấp các dịch vụ pháp lý cho đơn vị thành viên của tập đoàn là: Công ty LG Electronics Việt Nam Hải Phòng (LGEVH) một thành viên của Tập đoàn LG.

LG là tập đoàn của hàn quốc chuyên sản xuất công nghệ điện tử dân dụng, truyền thông di động và thiết bị gia dụng, với hơn 84.000 nhân viên làm việc trong 112 lĩnh vực bao gồm 81 công ty con trên toàn thế giới.