CENTRAL GROUP

Apolat legal đã trở thành đơn vị tư vấn pháp lý cho Công ty thành viên của tập đoàn CENTRAL GROUP tại Việt Nam trong các lĩnh vực thành lập cơ sở kinh doanh, vệ sinh an toàn thực phẩm.

Gần 90 năm tuổi, CENTRAL GROUP hiện là tập đoàn bán lẻ lớn nhất Đông Nam Á và cũng là tập đoàn gia đình nổi tiếng bậc nhất tại Thái Lan, hoạt động trong nhiều lĩnh vực như bất động sản, bán lẻ, khách sạn, nhà hàng.