Apolat legal đã hỗ trợ và cung cấp nhiều dịch vụ pháp lý đa dạng cho Công ty Cổ phần PGT Holdings là một công ty được niêm yến, cổ phiếu của Công ty đang được giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (Mã chứng khoán là: PGT), các lĩnh vực hỗ trợ đáng chú ý là các vấn đề pháp lý liên quan đến việc mở rộng hoạt động kinh doanh, hoạt động quản trị và tuân thủ trong quá trình hoạt động của khách hàng.

Công ty Cổ phần PGT Holdings tiền thân là Công ty TNHH Taxi Gas Sài Gòn Petrolimex, được thành lập ngày 27/10/2004 dựa trên góp vốn của các Công ty thành viên thuộc Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex). Ngành nghề kinh doanh: kinh doanh vận chuyển hành khách bằng xe buýt, taxi; kinh doanh vận chuyển theo hợp đồng; kinh doanh lữ hành nội địa, quốc tế; đại lý kinh doanh xăng dầu; kinh doanh nhà, mới giới bất động sản…