tin-tuc_thua-nhan-chuyen-doi-gioi-tinh

Thừa nhận chuyển đổi giới tính – Điều luật cụ thể nhưng khó thực hiện

Trong xã hội hiên nay, không thể phủ nhận sự tồn tại không nhỏ của một bộ phận người trong cộng đồng LGBT. Trước đây, khi Bộ luật dân sự 2015 chưa ra đời, việc một người chuyển đổi giới tính sẽ không tránh khỏi sự kỳ thị của xã hội, phần nhiều mọi người vẫn xem điều đó thật khó để có thể chấp nhận được.

Continue reading “Thừa nhận chuyển đổi giới tính – Điều luật cụ thể nhưng khó thực hiện”

doanh-nghiep-xa-hoi

Cập nhật các quy định về doanh nghiệp xã hội

Doanh nghiệp xã hội (Social Enterprise) là khái niệm chỉ những doanh nghiệp kinh doanh không đặt mục tiêu tối thượng tối đa hóa lợi nhuận, mà mục tiêu tối thượng của họ là xây dựng một mô hình hoạt động bền vững để giải quyết vấn vấn đề hiện nay trong xã hội.
Continue reading “Cập nhật các quy định về doanh nghiệp xã hội”

bang-gia-ten-mien

Câu chuyện về tên miền tại Việt Nam – Gia tài của doanh nghiệp

 

Những vụ kiện tụng, tranh chấp liên quan đến tên miền không còn là một chủ đề quá xa lạ ở Việt Nam. Ví dụ: các trường hợp tranh chấp tên miền của IBM (tên miền ibm.com.vn vào năm 2003), VISA (tên miền visa.com.vn vào năm 2004), EBAY (tên miền ebay.com.vn  vào năm 2005). Continue reading “Câu chuyện về tên miền tại Việt Nam – Gia tài của doanh nghiệp”

luat-doanh-nghiep

Những điểm mới trong Luật Doanh nghiệp 2014

Luật Doanh nghiệp năm 2014 vừa tiếp tục kế thừa, luật hóa những quy định còn phù hợp đã và đang đi vào cuộc sống của Luật Doanh nghiệp năm 2005, nhưng đồng thời đã sửa đổi, bổ sung nhiều quy định mới nhằm tháo gỡ những hạn chế, bất cập, tiếp tục tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, phù hợp với thông lệ quốc tế cho các nhà đâu tư trong và ngoài nước.

Continue reading “Những điểm mới trong Luật Doanh nghiệp 2014”